Overgange i børns liv

Der er overgange fra både vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.

Inden starten i børnehaven har barnet tit været på besøg med en forælder eller med sin vuggestue/dagpleje.

Når barnet skal videre i skole, har nogle skoler besøgsdag for de børn, der skal starte.

Husk på det er en stor forskel fra vuggestue til børnehave. Dels er der kun den halve voksennormering i børnehaven i forhold til vuggestuen og der bliver stillet større krav til selvhjulpenhed.