Samarbejdspartnere

I Kirsebærgården har vi tværfagligt samarbejde med diverse faggrupper

Hvis børnehaven eller forældrene mener, at barnet har behov for ekstra hjælp, kan man kontakte talepædagog eller psykolog. Sundhedsplejersken kommer to gange årligt. Fysioterapeuten kan tilkaldes gennem sundhedsplejersken.