Pædagogiske læreplaner

Børn og Skole i Gentofte Kommune har – som frikommune – udfordret lovgivningen på området for pædagogiske læreplaner i dagtilbud, så det i højere grad tager udgangspunkt i visionen for 0 – 6 års området.

Det har været et mål at forenkle og reducere kravene til indholdet i læreplanerne, så den enkelte institution kan bruge sin tid mere målrettet i forhold til arbejdet med det enkelte barn samt kvalitetsudviklingen af det enkelte dagtilbud.

Det sker først og fremmest ved, at der nu er udarbejdet én central læreplan. Læreplanen er fælles for alle dagtilbud og har det enkelte barn i centrum. De kompetencespor, som omkranser barnet, er velkendte fælles mål for 0 – 18 års området. Det er de personlige, sociale, lærings- og sundhedsmæssige kompetencer.
Et andet centralt element i den nye pædagogiske læreplan er, at den går fra en beskrivende og indsatsorienteret læreplan til en mere resultatorienteret læreplan med værdibaserede mål

Læs Gentofte kommunes pædagogiske læreplan her